Portfolio
SMT SOFTWARE
SATIS
Launch Satisu


Agencja Adwertajzing przygotowała launch nowej marki firmy SMT Software – marki SATIS.

SATIS to nowoczesne narzędzie GPS pozwalające zarządzać pojazdami, towarami i ludźmi. To innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorstw logistycznych oraz działów transportu spółek produkcyjnych i dystrybucyjnych, wspierające zarządzanie flotą samochodową poprzez integrację z urządzeniami GPS i optymalizację tras przejazdów.

Zadaniem agencji było promocyjne wsparcie launchu nowej usługi SATIS. Agencja przygotowała strategię komunikacji, identyfikację wizualną, stronę internetową produktu www.satisgps.com.pl oraz zestaw materiałów promocyjnych.


Agencja Adwertajzing pozyskała budżet na realizację powyższego projektu w drodze przetargu.